Het ondernemingsrecht is een omvangrijk rechtsgebied met veel vertakkingen naar andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht en fiscaal recht. Het insolventierecht gaat een rol spelen waneer een bedrijf zijn schulden aan crediteuren niet meer kan voldoen.

Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer terechtkomen, dan kan Groot en Wolgen Advocaten u adviseren over de juridische aspecten daarvan. De heer Malekshahi treedt, behalve als bewindvoerder, ook op als bedrijfsadviseur op financieel gebied.

Daarnaast houdt ons kantoor zich bezig met buitengerechtelijke saneringen voor privépersonen en ondernemers.